3 μέρες διακοπές για 2 άτομα στην Πιερία

3 μέρες διακοπές για 2 άτομα στην Πιερία

Προθεσμία για συμμετοχή : 30/11/2018

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

Κέρδισε διαμονή σε ξενοδοχείο του Λιτόχωρου Πιερία

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ