25 χρόνια AutoΤρίτη: Κέρδισε το νέο Ford Focus!

Προθεσμία για συμμετοχή : 04/11/2018

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

Όροι συμμετοχής
Κερδίστε 1 Ford Focus για 6 μήνες και ξεχάστε ασφάλειες, φόρους, τέλη, χαράτσια και service, αφού είναι όλα πληρωμένα!

Στον διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής εργαζόμενοι στην Auto Τρίτη ΑΕ και της Ford Motor Hellas (καθώς και συγγενείς τους).

Ο νικητής θα κερδίσει ένα Ford Focus για 6 μήνες. Η παραλαβή του θα γίνει μόνο από τον ίδιο το νικητή και δεν ανταλλάσσεται με άλλα προϊόντα, υπηρεσίες ή χρήματα.

O νικητής είτε είναι κάτοικος Αθηνών, είτε είναι κάτοικος εκτός Αθηνών θα παραλάβει το αυτοκίνητο έπειτα από συνεννόηση με τη Διοργανώτρια (ΑutoTρίτη ΑΕ).

Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται ως εξής: αρχίζει από την 24/09/2018 και λήγει την 4/11/2018 ώρα 23:59. Οποιαδήποτε εκπρόθεσμη συμμετοχή θα θεωρηθεί άκυρη και δεν θα συμπεριληφθεί στην κλήρωση.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00, την 5/11/2018.

Μπορείτε να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό μόνο μια φορά. Απαραίτητη προϋπόθεση για να κερδίσετε, είναι τα στοιχεία σας να είναι πραγματικά, να είστε κάτοχος διπλώματος ΙΧ αυτοκινήτου και να έχετε απαντήσει σωστά και στις 3 ερωτήσεις του διαγωνισμού. «Το email και τα υπόλοιπα στοιχεία σας θα χρησιμοποιούνται μόνο από την Auto Τρίτη Α.Ε. για τον σκοπό της ταυτοποίησής σας στη διαδικασία του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτους και θα διαγράφονται σε όχι περισσότερο από 6 μήνες μετά τη λήξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων σας, το οποίο μπορείτε να ασκήσετε με αποστολή σχετικής επιστολής στην Auto Τρίτη Α.Ε. (Λ. Αμαρουσίου 14, Ηράκλειο Αττικής) ή στο e-mail στο info@autotriti.gr.

Αν έχετε δώσει την ενημερωμένη σας συγκατάθεση για να σας αποστέλλονται τα newsletter της Auto Τρίτη Α.Ε. τότε θα κρατηθεί το email σας και ισχύουν οι σχετικοί Όροι Χρήσης στους οποίους συμφωνήσατε.»

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ