Το αγαπημένο μας παραμυθοπωλείο Fairytale προσφέρει σε δύο μονογονεϊκές οικογένειες (ένας γονιός και ένα παιδί) από ένα brunch (Δευτέρα-Κυριακή 10,00-18,00) που περιλαμβάνει ένα ρόφημα και μια γλυκιά ή αλμυρή γεύση επιλογής των νικητών

Το αγαπημένο μας παραμυθοπωλείο Fairytale προσφέρει σε δύο μονογονεϊκές οικογένειες (ένας γονιός και ένα παιδί) από ένα brunch (Δευτέρα-Κυριακή 10,00-18,00) που περιλαμβάνει ένα ρόφημα και μια γλυκιά ή αλμυρή γεύση επιλογής των νικητών

Προθεσμία για συμμετοχή : 05/12/2019

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

Το αγαπημένο μας παραμυθοπωλείο Fairytale προσφέρει σε δύο μονογονεϊκές οικογένειες (ένας γονιός και ένα παιδί) από ένα brunch (Δευτέρα-Κυριακή 10,00-18,00) που περιλαμβάνει ένα ρόφημα και μια γλυκιά ή αλμυρή γεύση επιλογής των νικητών

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ