Τηλεσκόπιο CELESTRON ASTROMASTER 70AZ

Προθεσμία για συμμετοχή : 26/12/2018

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

Τηλεσκόπιο CELESTRON
ASTROMASTER 70AZ

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ