Πινάκιο – Βιβλίο

Προθεσμία για συμμετοχή : 23/05/2018

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

3 αντίτυπα αστυνομικού μυθιστορήματος

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ