Νέος super Διαγωνισμός <3 4 Τυχερές (2 από Facebook + 2 από Instagram) θα κερδίσουν από 1 προϊόν της επιλογής τους Τα προϊόντα είναι : 1)Hand and body milk•Kiwi• 2)Perfume oil •Baby Powder •3)Rose Anti Age Facial Oil

Νέος super Διαγωνισμός <3 4 Τυχερές (2 από Facebook + 2 από Instagram) θα κερδίσουν από 1 προϊόν της επιλογής τους Τα προϊόντα είναι : 1)Hand and body milk•Kiwi• 2)Perfume oil •Baby Powder •3)Rose Anti Age Facial Oil

Προθεσμία για συμμετοχή : 31/08/2018

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα & Κύπρος

Δώρα διαγωνισμού :

Νέος super Διαγωνισμός <3
4 Τυχερές (2 από Facebook + 2 από Instagram) θα κερδίσουν από 1 προϊόν της επιλογής τους
Τα προϊόντα είναι : 1)Hand and body milk•Kiwi• 2)Perfume oil •Baby Powder •3)Rose Anti Age Facial Oil

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ