Κερδίστε 10 ήμερα για 2 άτομα στο Porto Rio Hotel στην Πάτρα

Κερδίστε 10 ήμερα για 2 άτομα στο Porto Rio Hotel στην Πάτρα

Προθεσμία για συμμετοχή : 31/12/2019

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

10 ήμερα για 2 άτομα στο Porto Rio Hotel στην Πάτρα

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ