Κερδίστε το βιβλίο «60 Πρακτικά Μαθήματα Ζωής» | Εκδόσεις Ιβίσκος

Κερδίστε το βιβλίο «60 Πρακτικά Μαθήματα Ζωής» | Εκδόσεις Ιβίσκος

Προθεσμία για συμμετοχή : 21/06/2018

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

3 αντίτυπα του βιβλίου «60 Πρακτικά Μαθήματα Ζωής»

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ