Κερδίστε το βιβλίο “Η Ημέρα της Ανεξαρτησίας” του Σωκράτη Τσελεγκαρίδη

Κερδίστε το βιβλίο “Η Ημέρα της Ανεξαρτησίας” του Σωκράτη Τσελεγκαρίδη

Προθεσμία για συμμετοχή : 22/09/2018

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

Ένα αντίτυπο του βιβλίου “Η Ημέρα της Ανεξαρτησίας” του Σωκράτη Τσελεγκαρίδη από την ANIMA εκδοτική

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ