Κερδίστε το βιβλίο «Ένας κήπος, ένα γεύμα κι ένας έρωτας»

Κερδίστε το βιβλίο «Ένας κήπος, ένα γεύμα κι ένας έρωτας»

Προθεσμία για συμμετοχή : 14/12/2019

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

Ένα αντίτυπο του βιβλίου «Ένας κήπος, ένα γεύμα κι ένας έρωτας» από τις εκδόσεις ΕΛΚΥΣΤΗΣ

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ