Διαγωνισμός για το παιδικό βιβλίο STEM: Ροζι Ριβίαρ, Η Μηχανικός