Διαγωνισμός για το παιδικό βιβλίο STEM: Ροζι Ριβίαρ, Η Μηχανικός

Διαγωνισμός για το παιδικό βιβλίο STEM: Ροζι Ριβίαρ, Η Μηχανικός

Προθεσμία για συμμετοχή : 01/07/2018

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

1 παιδικό βιβλίο STEM: Ροζί Ριβίαρ, Η Μηχανικός

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ