ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ!!!

Προθεσμία για συμμετοχή : 31/05/2018

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

– Αλλαγή λαδιών!
– Αλλαγή φίλτρου λαδιού!
– Τεχνικός έλεγχος 30 σημείων!
– Ηλεκτρονικός-Διαγνωστικός έλεγχος!

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ