Γενέθλια 1 έτους υποκαταστήματος HaMed Χαλαμπαλάκης ΑΕΒΕ

Προθεσμία για συμμετοχή : 08/06/2019

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

2 μαξιλάρια Sissel Sit Colour για σωστή στάση σώματος,

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ