Βιβλιο-διαγωνισμός: Ο μικρός δράκος Καρύδας, ταξίδι στον Βόρειο Πόλο