Βιβλιο-διαγωνισμός: Ο μικρός δράκος Καρύδας, ταξίδι στον Βόρειο Πόλο

Βιβλιο-διαγωνισμός: Ο μικρός δράκος Καρύδας, ταξίδι στον Βόρειο Πόλο

Προθεσμία για συμμετοχή : 18/06/2018

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

2 αντίτυπα του βιβλίου

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ