2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ του βιβλίου «Σκάλα» του Αντώνη Αμπαρτζίδη