«ΧΑΛΒΑΗ 5-0» στον Κινηματογράφο «Λ. Κωνσταντάρας – Ρ. Βλαχοπούλου»