ΡΕΜΟΥΤΣΙΚΟ

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ

Προθεσμία για συμμετοχή : 12/05/2022

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

κερδίστε ένα τραπέζι για δύο άτομα αξίας έως και 40 € στην ταβέρνα Ρεμούτσικο.
Ένα τραπέζι για 2 άτομα στη ταβέρνα Ρεμούτσικο, Αγίου Δημητρίου 120, 17341 Άγιος Δημήτριος.