Πρωτοχρονιάτικος διαγωνισμός με δώρα 1 Laptop + Mouse και 1 ετήσια συνδρομή Netflix