Μένουμε Σπίτι και διαβάζουμε βιβλία

Προθεσμία για συμμετοχή : 29/03/2020

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

2 αντίτυπα του βιβλίου “Ρόδα Είναι” του Άγγελου Καλαμούτσου

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ