Κοσμήματα – Τυχερά γούρια αξίας 235 ευρώ

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ

Προθεσμία για συμμετοχή : 05/01/2021

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

1. Ένα Lucky Charm Angel, αξίας 120€, στο χρώμα που θα επιλέξει εκείνος/η.
2. Ένα Lucky Charm Pendant 2021, αξίας 65€ που θα επιλέξει εκείνος/η.
3. Ένα Lucky Charm Bracelet 2021, αξίας 50€, στο χρώμα που θα επιλέξει εκείνος/η