Κερδίστε 3 επιτραπέζια και ένας άλλος νικητής ένα ξύλινο ρολόι τοίχου