Κερδίστε 1 αποστειρωτή T5 59S αξίας 249 ευρώ από το medi-shop.gr

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ

Προθεσμία για συμμετοχή : 30/09/2021

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα & Κύπρος

Δώρα διαγωνισμού :

Κερδίστε έναν αποστειρωτή συσκευών 59S UVC T5-BAT Box Sterilizer, με ένδειξη χρόνου στην οθόνη, κουμπί ταχείας αποστείρωσης που εξουδετερώνει έως και το 99.99% των μικροβίων, αξίας 249 ευρώ