Κερδίστε 1 αντίτυπο του βιβλίου «Η τριλογία της διασποράς 2. Το δάκρυ του Χριστού»