Κερδίστε το βιβλίο «Το όπλο του Νεφεληγερέτη» του Άγγελου Μπάκα

Κερδίστε το βιβλίο «Το όπλο του Νεφεληγερέτη» του Άγγελου Μπάκα

Προθεσμία για συμμετοχή : 04/04/2020

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

Ένα αντίτυπο του βιβλίου «Το όπλο του Νεφεληγερέτη» του Άγγελου Μπάκα από τις εκδόσεις Ελκυστής

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ