Κερδίστε το βιβλίο “Το φθαρμένο μολύβι” της Ευγενίας Σιδέρη