Κερδίστε το βιβλίο “Το φθαρμένο μολύβι” της Ευγενίας Σιδέρη

Κερδίστε το βιβλίο “Το φθαρμένο μολύβι” της Ευγενίας Σιδέρη

Προθεσμία για συμμετοχή : 27/08/2020

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

Ένα αντίτυπο του βιβλίου “Το φθαρμένο μολύβι” της Ευγενίας Σιδέρη από τις εκδόσεις Ελκυστής

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ