Κερδίστε το βιβλίο “Το βέλο της νύφης” του Νικολάου Ντέτσικα