Κερδίστε το βιβλίο “Το βέλο της νύφης” του Νικολάου Ντέτσικα

Κερδίστε το βιβλίο “Το βέλο της νύφης” του Νικολάου Ντέτσικα

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ

Προθεσμία για συμμετοχή : 27/05/2022

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

Ένα αντίτυπο του βιβλίου “Το βέλο της νύφης” του Νικολάου Ντέτσικα