Κερδίστε το βιβλίο «Τζεσεό» του Γιάννη Λάμαρη

Προθεσμία για συμμετοχή : 30/05/2020

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

Ένα αντίτυπο του βιβλίου Κερδίστε το βιβλίο «Τζεσεό» του Γιάννη Λάμαρη από τις εκδόσεις Ελκυστής

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ