Κερδίστε το βιβλίο “Ο κόσμος των μελισσών”

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ

Προθεσμία για συμμετοχή : 16/11/2020

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

Η Όμορφη Ζωή χαρίζει σε 2 νικητές από 1 αντίτυπο του βιβλίου “Ο κόσμος των μελισσών”, του Rudolf Steiner.
Οι μοναδικές αυτές διαλέξεις του R. Steiner αποκαλύπτουν την κρυφή σοφία των εργασιών στην κοινωνία των μελισσών.