Κερδίστε το βιβλίο “Ιστορίες in trance” της Ελένης Μαυροπούλου