Κερδίστε το βιβλίο “Η κληρονομιά του αίματος” του Νικόλαου Ντέτσικα