Κερδίστε το βιβλίο “Η κληρονομιά του αίματος” του Νικόλαου Ντέτσικα

Κερδίστε το βιβλίο “Η κληρονομιά του αίματος” του Νικόλαου Ντέτσικα

Προθεσμία για συμμετοχή : 26/09/2020

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

Ένα αντίτυπο του βιβλίου “Η κληρονομιά του αίματος” του Νικόλαου Ντέτσικα από τις εκδόσεις Ελκυστής

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ