Κερδίστε το βιβλίο «Η εφεύρεση του Ανθρώπου» του Κώστα Θερμογιάννη