Κερδίστε το βιβλίο “Εν αμφιβολία ποιητές” του Κύκλου Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών

Κερδίστε το βιβλίο “Εν αμφιβολία ποιητές” του Κύκλου Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ

Προθεσμία για συμμετοχή : 12/12/2020

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

Ένα αντίτυπο του βιβλίου “Εν αμφιβολία ποιητές” του Κύκλου Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών από τις εκδοσεις Ελκυστής