Κερδίστε το βιβλίο «Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση | Η εμψύχωση, α’ τόμος»

Κερδίστε το βιβλίο «Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση | Η εμψύχωση, α’ τόμος»

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ

Προθεσμία για συμμετοχή : 01/03/2021

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

Η Όμορφη Ζωή χαρίζει σε 2 νικητές από 1 αντίτυπο του βιβλίου «Εμψύχωση ομάδας με τη Συνθετική Παιγνιόδραση | Η εμψύχωση, α’ τόμος».