Διαγωνισμός του Sin Radio με δωρο προσκλήσεις για τον Σταύρο Χαλιαμπάλια στη Σφίγγα