Διαγωνισμός του ΠολιςPost με δώρο δύο αντίτυπα του βιβλίου “Η παρέα των 5 και τα πάθη της”

Διαγωνισμός του ΠολιςPost με δώρο δύο αντίτυπα του βιβλίου “Η παρέα των 5 και τα πάθη της”

Προθεσμία για συμμετοχή : 07/02/2020

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

δύο αντίτυπα του βιβλίου “Η παρέα των 5 και τα πάθη της”

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ