Γράφοντας ή απεικονίζοντας τις στιγμές του Covid – 19

Γράφοντας ή απεικονίζοντας τις στιγμές του Covid – 19

Προθεσμία για συμμετοχή : 15/07/2020

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα & Κύπρος

Δώρα διαγωνισμού :

Τιμητική Διάκριση σε όλους τους συμμετέχοντες και Δημιουργία eBook με όλες τις συμμετοχές βάση των όρων συμμετοχής

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ