Γράφοντας ή απεικονίζοντας τις στιγμές του Covid – 19