Βιβλίο “Ένα χαμόγελο και ΓΚΛΙΝ!” της Μαρία Ρουσάκη