Αντιμικροβιακά πόμολα από την Κοσοβίτσας Είδη Κιγκαλερίας

Αντιμικροβιακά πόμολα από την Κοσοβίτσας Είδη Κιγκαλερίας

Προθεσμία για συμμετοχή : 31/05/2020

Δικαίωμα συμμετοχής : Ελλάδα

Δώρα διαγωνισμού :

3 ζευγάρια πόμολα από πιστοποιημένο αντιμικροβιακό χαλκό με ισχυρή δράση ενάντια και στον κορονοϊό SARS-CoV-2

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ